EMG - Electronic Management Group

הכנת מכרזים

 
דף הבית  > שירותים > הכנת מכרזים
 

הכנת מכרזים וניתוח הצעות: 

  • קביעת תנאי הסף למענה למכרז
  • הגדרת קבלנים וספקים למכרזים
  • ניתוח הצעות והמלצה על קבלן זוכה
  • סיוע במשא ומתן עם קבלנים
  • סיוע בחתימת חוזה

 

הוצאת מכרזים וניתוח הצעות 
קביעת תנאי הסף למענה למכרז.
הגדרת קבלנים וספקים למכרזים.
ניתוח הצעות והמלצה על קבלן זוכה.
סיוע במשא ומתן עם קבלנים.
סיוע בחתימת חוז
 
 
       
דיגידם בניית אתרים בניית אתרים
ISO 9001 LOGOכתובתנו: רח' מעלה אורנים 9, ירושלים, מיקוד 9727643
טלפון: 02-6727774 | פקס: 02-6730007 | דוא”ל: office@emg.co.il
© כל הזכויות שמורות ל-EMG